> height=
Вітаю Вас Гость | RSS
Логін:
Пароль:

(Що це)

Меню сайту

Категорії розділу
Про коледж
оголошення та новини коледжу
Виховна робота
Навчальна робота

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Циклова комісія економічно-облікових дисциплін 


Мовчун Леся Олександрівна 

Голова циклової комісії,  спеціаліст вищої категорії

E-mail: lesymovchun@gmail.com

 

 

 


 

 Мета циклової комісії полягає у наданні якісних освітянських послуг, які забезпечать знаннями, вміннями наших студентів, що дозволить їм бути конкурентноздатними на ринку праці, формування нової генерації фахівців здатних працювати в умовах сучасного інформаційного суспільства.

 

 

Основні напрямки роботи:                   

● організаційна робота;                                   

● навчально-методична робота;

● зв`язок з виробництвом.

Завдання:

 • забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
 • розроблення та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу;
 • підвищення ефективності викладання дисциплін шляхом використання сучасних педагогічних технологій ;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різних форм і методів навчальної діяльності;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів та організація самостійної роботи.

 

Циклова комісія економічно-облікових дисциплін є об`єднанням викладачів споріднених дисциплін економічно-облікового циклу, що здійснюють підготовку фахового молодшого бакалавра за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Менеджмент». Знання та досвід вони віддають єдиній справі: підготовці не лише фахівців високого рівня, а й особистості, яка працюватиме на благо країни.

 

 

Склад циклової комісії

1

Мовчун Леся Олександрівна

Голова циклової комісії,  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

2

Петренко Юлія Вікторівна 

Заст. директора з навчально-виховної роботи, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

3

Коник Алла Анатоліївна

Завідувач економічного відділення, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист.

4

Євенко Тетяна Іванівна

Кандидат економічних наук, спеціаліст.

5

Леденко Ольга Петрівна 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

6

Науменко Ольга Миколаївна

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

7

Приємницька Вікторія   Сергіївна

Спеціаліст I кваліфікаційної категорії.

8

Турчин Ірина Миколаївна

Спеціаліст I кваліфікаційної категорії.

9

Майданюк Оксана Володимирівна

Спеціаліст II кваліфікаційної категорії.

10 

Соколовська Яна Валентинівна

Спеціаліст II кваліфікаційної категорії.

11

Хуртепа Ольга Сергіївна

Спеціаліст II кваліфікаційної категорії.

12

Березан Лідія Володимирівна

Спеціаліст

 

 

 

 

Циклова комісія

математичних та природничо-наукових дисциплін


 

Баранчук Валентина Станіславівна

Голова циклової комісії,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

E-mail: 0982863179@ukr.net

 

 

 

 


   Мета - підвести студента до усвідомлення його задатків і сил та пробудити в ньому високу зацікавленість, яка давала б йому силу любові до наук, до духовності та краси.

 

Завдання: підвищення успішності студентів та поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних  у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання господарювання в умовах різних форм власності.

 Про циклову комісію

       У  цикловій комісії працюють однодумці – професіонали, багаті на творчі шукання, тут поєднався авторитет і багаторічний  досвід.

      Викладацький склад комісії  характеризується  високим інтелектуальним рівнем та сучасним мисленням, накопиченим досвідом навчання та виховання студентів, що дає  можливість забезпечувати професійну підготовку й моральний розвиток студентів.

 

 

  

 

Склад циклової комісії

 1 

Баранчук Валентина  Станіславівна

Голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

 2

Бабич Галина Олексіївна

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, ветеран праці, відмінник освіти України, нагороджена трудовою відзнакою «Знак пошани», заслужений педагогічний працівник   НУБіП України;

 3

Мартишевська Марія Федорівна

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, ветеран праці, відмінник освіти України, нагороджена трудовою відзнакою «Знак пошани», заслужений педагогічний працівник   НУБіП України;

 4

Руднєва Світлана Миколаївна

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 

 

 Комісія соціально-гуманітарних дисциплін


 

 

Суліменко  Наталія Миколаївна

Голова циклової комісії,  спеціаліст вищої категорії

E-mail: sylim123@ukr.net

 

 

 


 

Мета циклової комісії - формувати нову генерацію високоосвічених фахівців, інтелектуально розвинутих та творчо мислячих професіоналів.

 

Завдання: 

 • впроваджувати в навчально-виховний процес інноваційні технології навчання та виховання молодого покоління на підставі особистісно орієнтованого підходу;
 • розвивати творчі здібності і активізувати пізнавальну діяльність студентів через впровадження різноманітних форм та методів навчальної діяльності;
 • проводити освітньо-виховну роботу в коледжі, формуючи гармонійно розвинуту особистість

 

Про циклову комісію

Члени циклової комісії - досвідчені викладачі, які безпосередньо здійснюють науково-методичне забезпечення навчального процесу відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей, які здобуваються в коледжі.

Виховна та профорієнтаційна робота викладачів сприяє всебічному розвитку студентів, пропагуванню здорового способу життя. Викладачі працюють над розширенням кругозору студентів, створюють можливості для ознайомлення їх з історією і культурою рідного краю, надають велику увагу підвищенню рівня естетичної культури майбутніх спеціалістів.

Склад циклової комісії

     1 Суліменко Наталія Миколаївна

викладач української мови та літератури, викладач вищої категорії, голова циклової комісії;

2 Змігродська Ніна Сергіївна

викладач іноземної мови, викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, заслужений педагогічний працівник  НУБіП України;

3 Малюх Тетяна Володимирівна викладач української мови та літератури, викладач вищої категорії, викладач-методист, заслужений педагогічний працівник  НУБіП України;
4 Птуха Василь Петрович

викладач фізичного виховання, викладач вищої категорії, викладач-методист;

5 Гулицька Наталія Миколаївна викладач фізичної культури, викладач вищої категорії;
6 Горбатюк Олександр Валентинович  викладач фізичного виховання, викладач І категорії;
7 Демидюк Микола Лук'янович

викладач сімейно-побутової культури, викладач-спеціаліст.

 

Циклова комісія технологічних та лісотехнічних дисциплін


 

 

 

Кучерявенко Олена Петрівна

Голова циклової комісії,  викладач вищої категорії

E-mail: 

 

 

 

 

 


 

 

Мета циклової комісії - формування еліти українського суспільства, професіоналів найвищої кваліфікації, здатних до роботи в аграрних підприємствах, фермерських та лісотехнічних господарствах, холдингах, підтримання нової генерації високоосвічених фахівців, інтелектуально розвинутих та творчо мислячих професіоналів.

 

Основні напрямки роботи:

 • організаційна діяльність 
 • навчально-методична робота
 • пошуково-дослідна робота 
 • виховна діяльність студентської молоді 

 

 

 

 

 

Склад циклової комісії

 1 Гордієнко Ольга  Василівна        

 викладач вищої категорії, викладач методист, заслужений педагогічний працівник НУБіП України, кавалер ордену княгині Ольги, відмінник освіти України,  відмінник аграрноїосвіти України, трудова відзнака - "Знак Пошани" Міністерства аграрної політики України, директор коледжу

2 Філатова Валентина  Леонідівна  

 викладач вищої категорї, викладач методист,  зав. технологічним відділенням

3 Матвєєв Леонтій Леонтійович  викладач вищої категорії, викладач методист
4 Кучерявенко Олена  Петрівна 

 викладач вищої категорії, викладач методист, голова циклової комісії 

5 Сковорода Володимир  Михайлович    викладач вищої категорії, старший викладач
6 Соловей Олена  Юріївна  спеціаліст
7 Матвієнко Андрій  Іванович  кандидат с.г. наук, викладач ІІ категорії

Онлайн рапортичка

Відскануй